Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

BEMUTATKOZÁS

Az intézmény interaktív eszközökkel (interaktív tábla, interaktív panel, tabletek) megfelelően felszerelt; szaktantermekkel, nyelvi laborral, informatika teremmel, tornacsarnokkal, tornaszobával, fejlesztőteremmel, iskolai könyvtárral, rendezvénytérrel, alkotóházzal rendelkezik. Évfolyamonként 2 párhuzamos osztállyal működünk.

Iskolánkban arra törekszünk, hogy maximálisan kihasználjuk a lehetőségeket mind a kiemelkedő, mind a sajátos nevelést igénylő tanulók fejlesztésére. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos nevelő-oktató munkát gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, iskolapszichológus és iskolai szociális munkás segíti.

Diákjaink hosszú évek óta eredményesen szerepelnek területi, megyei, országos versenyeken, legy szó akár tanulmányi versenyekről, sportversenyekről vagy a művészeti ágak versenyeiről. A tanórákon kívül a tanulóknak lehetőségük van szakkörökön, felvételi előkészítő, differenciáló foglalkozásokon részt venni.

A 2007-es évtől angol nyelvből két tanítási nyelvű oktatás folyik 3 angol szakos és 1 anyanyelvi oktatóval. Az általános tanrend szerint tanuló diákjaink számára is angol nyelvű oktatás biztosított a negyedik osztálytól.

Alapfokú művészeti oktatás keretében tanulóink jelenleg 3 művészeti ág 7 tanszaka közül választhatnak. A részvétel tanévenkénti jelentkezéshez és beiratkozáshoz kötött.

Művészeti ágak és tanszakok:

1, Képző- és iparművészeti ág
    Grafika és festészet tanszak
2, Táncművészeti ág:
    Kortárstánc tanszak
    Néptánc tanszak.
3, Zeneművészeti ág (klasszikus zene):
    Akkordikus tanszak (ütő /dob)
    Billentyűs tanszak (zongora)
    Fafúvós tanszak (furulya, fuvola)
    Rézfúvós tanszak (furulya, trombita, kürt)

A testnevelés, sport segítségével kívánjuk kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges olyan alapvető tulajdonságokat, készségeket, mint az akaraterő, kitartás, szabályok betartása, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség és az egészséges önbizalom.

Tanulóink számára délutánonként:

  • szivacskézilabda,
  • fiú-, lány kézilabda,
  • szertorna

edzések folynak, amelyekhez sportcsarnok, tornaszoba és a kastélyparkban lévő pályák biztosítanak lehetőséget. Orvosilag javasolt esetben gyógytestnevelésben vehetnek részt diákjaink.

Valamennyi igénylőnek napközis elhelyezést és menzás étkezést is tudunk biztosítani.

Iskolánk arculatának kialakításában igyekszünk az eddigi eredményeinkhez, hagyományainkhoz, lehetőségeinkhez, a helyi és a kistérségi igényekhez igazodni.